Personvernerklæring for Rebecca Jacobsen

Sist endret: 02.06.2021

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Rebecca Jacobsen samler inn og bruker personopplysninger om deg.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Rebecca Jacobsen har ansvar for personvernet. Hun kan kontaktes på: rebclj@gmail.com

2. Hva er formålet?

Her er de viktigste formålene jeg bruker personopplysninger til:

Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel bruker jeg telefonnummeret ditt for å minne deg på timen du har bestilt. Telefonnummeret blir også brukt til å sende ut tilbud og påminnelse om mine tjenester.

Om du ikke ønsker tilbud kan du kontakte meg så fjerner jeg deg fra listen.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, epostadresse, hvilke timer du har meldt deg på.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra nettsiden om du har satt deg på venteliste for yoga, eller om du har booket time for massasje.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig om du som person ønsker å oppgi sine opplysninger. Men jeg har dessverre ikke muligheten til å behandle deg uten at dine personopplysninger blir lagret.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Rebecca Jacobsen selger ikke personopplysninger til tredjepart, og jeg bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

All kundeinformasjon lagres i Easypractice. Les deres personvern opplysninger her.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har gode rutiner for sletting og anonymisering. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata og øvrig informasjon du registrerer hos oss.

Webanalyse og cookies

Det samles ikke inn noe webanalyse på rebeccajacobsen.no. Derfor lagres det ikke noe informasjonskapsler som sporer dine bevegelser på nett.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Rebecca Jacobsen har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis jeg behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be meg om å rette opplysningene.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Rebecca Jacobsen kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Rebecca Jacobsen er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

Rebecca Jacobsen forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Rebecca Jacobsen og Easy Practise.

Nettsiden er laget av brûlée studio